Zerdüştlük

Amigi, Janet K.
İran'ın Zerdüştleri: Dönüşüm, Asimilasyon veya Sebat

Boyce, Mary
Zerdüştlüğün Pers Kalesi

Zerdüştlük Çalışmaları için Metin Kaynakları

Dhalla, Maneckji N.
Zerdüşt Medeniyeti

Fischer, Michael J.
Kutsal Çevreler: İran Ziyafetleri ve Hac Turları

Jackson, AVWilliams
Zorastrian Çalışmaları

Mistri, RH
Zerdüşt ve Zerdüştlük