Kutsal Yerler

Gizemli Güçlerinin KeşfiBütün bu niteliklerde, ilahi bir ilhamın olduğu ve tanrıların kendilerine tahsis edilmiş partilerinin bulunduğu ve buralarda yaşayanlara uygun olduğu yerler mükemmeldir.
-Plato
    

           

Yeryüzündeki bazı bölgeler diğerlerinden daha kutsaldır, bazıları durumları nedeniyle, diğerleri pırıl pırıl suları nedeniyle ve diğerleri de aziz halkının birlikteliği veya yerleşimi nedeniyle.
—Mahabharata Anusanana

İçindekiler

1

  

Kutsal Yerlere Giriş

2

  

Kutsal Alanların Kategorileri

3

 

Yer gücüne katkıda bulunan faktörler

4

 

Kutsal yer konumunun jeofizik özellikleri

5

 

Kutsal alanların konumunun görsel güzelliği

6

 

Kutsal coğrafyaların bölgesel konfigürasyonlarına göre kutsal alanların yeri

7

 

Kutsal alanlardaki yapıların görsel güzelliği

8

 

Yapılarda kullanılan kutsal geometri

9

 

Kutsal alanlardaki yapılarda kullanılan yapı malzemeleri

10

 

Işık ve rengin etkisi

11

 

Ses ve müziğin etkisi

12

 

Aromatik maddelerin tören ve terapötik kullanımı

13

 

Tapınakları saran 'görsel yazıların' etkisi

14

 

Kutsal yerlerin efsanevi keşfi

15

 

Tören yapılarının kurucularının kutsal bölgelerdeki niyetleri

16

 

Tapınaklarda yüzyıllarca gerçekleşen tören etkinliğinden kaynaklanan enerjinin varlığı

17

 

Kutsal bölgeleri ziyaret eden çok sayıda hacıdan biriken ruhsal enerjinin varlığı

18

 

Bireysel hacanın niyeti, hacının fiziksel aktivitesi ve kutsal alanlarda yapılan dini pratiğin arttırılmış etkisi

19

 

Bir kültürün güç ve ideallere olan ortak inancından kaynaklanan etki, hac merkezinde saklı

20

 

Eski eserlerden, törensel nesnelerden ve mucizevi putlardan kaynaklanan güç ya da yük

21

 

Kutsal alanlarla ilişkili ruhların, devaların ve meleksel varlıkların gizemli etkileri

22

 

Psikoaktif bitkilerin dini kullanımı

23

 

Kutsal Yerlerde Göksel Etkiler

24

 

Yerin Gücü ile Bağlanmak: Bir Meditasyon Uygulaması

25

 

Sonuç

26

 

Referanslar