Kaynakça: (Q)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Quaritch-Galler, HG
Etraflarındaki Evren: Hintleştirilmiş Güneydoğu Asya'da Kozmoloji ve Kozmik Canlanma; Arthur Probsthain; Londra; 1977

Yorgan, Jeffrey
And Dağları'nın Hazineleri: İnka ve Kolomb Öncesi Güney Amerika'nın Görkemleri; Duncan Baird Publishers; Londra; 2005

Kureyşi, Samina
Kutsal Mekanlar, İndus Sufileriyle Bir Yolculuk; Peabody Müzesi Basın; Cambridge, Massachusetts; 2009

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z