Yunanistan

Adams, Colin ve Jim Roy (ed.)
Antik Yunanistan, Mısır ve Yakın Doğu'da Seyahat, Coğrafya ve Kültür

Alcock, Susan E. ve Robin Osborne (editörler)
Tanrıları Yerleştirme: Eski Yunanistan'da Kutsal Alanlar ve Kutsal Alan

Dillon, Matthew
Antik Yunanistan'da Hacılar ve Hacılar

Geldard, Richard
Antik Yunanistan'ın Gezginleri Anahtar

Mezarlar, Robert
Yunan Mitleri

Harrison, Jane Ellen
Yunan Dininin İncelenmesine Prolegomena

Eski Yunanistan Dinleri

Heath, Thomas L.
Yunan astronomi

Jones, Donald W.
Minoan Girit'te En Büyük Tapınaklar ve Kutsal Mağaralar

Marinatos, Nanno & Robin Hagg (editörler)
Yunan Barınakları: Yeni Yaklaşımlar

Daha zengin, Jean
Eski Yunanlıların Kutsal Coğrafyası: Sanat, Mimari ve Peyzajda Astrolojik Sembolizm

Rutkowski, Bogdan
Aegen'in Kült Yerleri

Scully, Vincent
Dünya, Tapınak ve Tanrılar: Yunan Kutsal Mimarisi

Sherrard, Philip
Athos: Kutsal Dağ

Spretnak, Charlene
Erken Yunanistan'daki Kayıp Tanrıçalar: Helenistik Öncesi Mitlerin Bir Koleksiyonu

Thomson, George
Tarih Öncesi Ege