Global Hac

Bernbaum, Edwin
Dünyanın Kutsal Dağları

Coleman, Simon ve John Elsner
Hac: Dünya Dinlerinde Geçmiş ve Bugün

Morinis, Alan
Kutsal Yolculuklar: Hac Antropolojisi

Olsen, Brad
World Stompers, Küresel Bir Seyahat Manifestosu

Dünyadaki Kutsal Yerler, 108 Destinasyon