Global Hac

Bernbaum, Edwin
Dünyanın Kutsal Dağları

Brabbs, Derry
Hac, İngiltere ve Avrupa'nın Büyük Hacı Yolları

Coleman, Simon ve John Elsner
Hac: Dünya Dinlerinde Geçmiş ve Bugün

Yaka, Anna ve Troels Myrup Kristensen (ed.)
Hacılar Yerinde, Hacılar Hareket Halinde, Antik Akdeniz'de Kutsal Yolculuk

Morinis, Alan
Kutsal Yolculuklar: Hac Antropolojisi

Olsen, Brad
World Stompers, Küresel Bir Seyahat Manifestosu

Dünyadaki Kutsal Yerler, 108 Destinasyon