İçeren faktörler

Yerin Gücüne Katkıda Bulunan Faktörler

Kutsal bölgelerdeki enerji alanlarının varlığına katkıda bulunan bir düzineden fazla faktör vardır. Aşağıdaki tartışma kesinlikle konuyla ilgili tam bir yorum değildir. Listeye daha fazla faktör eklenebilir ve kitapların tümü olmasa da birkaç bölüm üzerine yazılabilir. Bu faktörler herhangi bir önem sırasına göre listelenmemiştir. Dünyada "en kutsal yer" diye bir şey yoktur ve bir yerin gücüne katkıda bulunan hiçbir faktör en önemli faktör değildir. Bir dizi faktör devreye giriyor ve bunları dikey veya hiyerarşik bir sıralama yerine yatay bir gruplandırma olarak görmeliyiz. Listemiz herhangi bir alanın temel özelliğiyle (Dünya'nın kendisi) başlıyor ve alana hem yapısal hem de kasıtlı olarak insan girdileriyle devam ediyor. Tüm kutsal alanlar veya site türleri bu faktörlerin her birine sahip olmayacaktır. Bazı siteler diğer sitelerden daha fazla veya daha az olacaktır. Benim anlayışıma göre bu kombinasyon İnsanlardaki psikolojik ve fizyolojik etkileri katalize eden bu faktörlerin sadece bir tanesi değil, birkaçı.