Japonya

Earhart, H.Byron
Shugendo Dağı Haguro Tarikatının Dini Bir İncelemesi

Foard, James H.
Merhametin Sınırları: Budizm ve Japon Hac Yolculuğunda Ulusal Gelenek

Grapard, Allan G.
Uçan Dağlar ve Boşluk Yürüyüşçüleri: Japoncada Kutsal Mekân Tanımına Doğru
Dinler

Hori, İçiro
Dağlar ve Japon Halk Dininde Öteki Dünya Fikri İçin Önemi

Japon Hükümeti Yayınları
Japonya'daki Eski Türbeler ve Hazineler El Kitabı

Kitagawa, Joseph M.
Japonya'da Halk Dini: Süreklilik ve Değişim

Japonya'da Üç Tür Hac

Okuyucu, Ian
Minyatürleşme ve Yayılma: Japonya'da Küçük Ölçekli Hac Yolculuğu Üzerine Bir Araştırma

Çağdaş Japonya'da Din

Readicker-Henderson, (ed.)
Gezginin Japon Hac Yolları Rehberi

Starr, Frederick
Fujiyama: Japonya'nın Kutsal Dağı

Statler, Oliver
Japon Hacı

Swanson, Paul L.
Shugendo ve Yoshino-Kumano Hac Yolculuğu: Bir Dağ Hac Yolculuğu Örneği